نتایج جستجو برای «فضای»

بررسی نقش فضای باز عمومی در ارتقای هویت محله

افزایش فضای باز عمومی باعث افزایش محله می شود نموه مورد مطالعه میدان حصیر فروشان بابل

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل نظام فضای شهر کرمانشاه

در مقاله به تحلیل و برسی نظم فضا های در شهر کرمانشاه پرداخته شده

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبلمان شهری ،فضای شهری، اندیشه ای اجتماعی

مبلمان شهری ،فضای شهری، اندیشه ای اجتماعی مبلمان شهر باعث رفاه ساکنان محله و شهر میشود

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روابط اجتماعی در فضای شهری

روابط اجتماعی در فضای شهری فضای شهری باید به صورتی طراحی شود که روابط اجتماعیبه راحتی ایجاد گردد بین افراد ان محله

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضای معماری وشهر در برابر غرب

فضای معماری وشهر در برابر غرب شهر ها و معماری ما چه تفاوتی در برابر شهر های غربی ها دارد در داخل مقاله ما را دنبال کنید

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شک لگیری فضای شهری

مقاله در مورد بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شک لگیری فضای شهری توضیح داده است

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل فضایی در جغرافیای کشاورزی

مقاله در مورد تحلیل فضایی در جغرافیای کشاورزی توضیح جامع و کامل داده است امید است که مفید واقع شود

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی ان

مقاله در مورد تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی ان توضیح جامع و کاملی داده است

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضای عمومی شهری،بازنگردی و ارزیابی کیفی

مقاله در مورد فضای عمومی شهری،بازنگردی و ارزیابی کیفی توضیح جامع و کاملی داده است

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رویکردی انسانی به شکل دهی فضای شهری

مقاله در مورد رویکردی انسانی به شکل دهی فضای شهری توضیح جامع و کاملی داده است

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی